Free blog counters
Zmluvy - PAVLOVÁ

Zmluvy - PAVLOVÁ

Prejsť na obsah

Zmluvy

21.03.2011  Zmluva o odovzdaní údajov platobného styku e-Banka

21.03.2011  Návrh na uzatvorenie zmluvy o vydaní a používaní platobnej karty MAESTRO

18.05.2012  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 51/010/1011.01.2016  Zmluva o dielo č. JV-11122015-1

01.02.2016  Kúpna zmluva Dudás

30.05.2016  Zmluva o dielo č. 17/201629.11.2016  Kúpna zmluva Gabriel Tóth

05.03.2018  Zmluva o prenájme

10.05.2018  Zámenná zmluva

13.06.2018  Zmluva o dielo Tamás Szelecky

13.06.2018  Zmluva o dielo AN-plan, s.r.o.

06.09.2018  Úverová zmluva č. 296569-2018

06.09.2018  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 296569-2018

01.08.2019  Kúpna zmluva

13.10.2020  Kúpna zmluva Tibor Herman

28.12.2020  Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

28.12.2020  Dohoda číslo 20/17/010/62

28.12.2020  Dohoda číslo 20/17/012/28
Návrat na obsah