Free blog counters
Zmluvy - PAVLOVÁ

Zmluvy - PAVLOVÁ

Prejsť na obsah

Zmluvy

Zverejňovanie


14.07.2022  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu


13.07.2022  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
28.12.2020  Dohoda číslo 20/17/012/28
28.12.2020  Dohoda číslo 20/17/010/62
28.12.2020  Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

13.10.2020  Kúpna zmluva Tibor Herman


01.08.2019  Kúpna zmluva


06.09.2018  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 296569-2018

06.09.2018  Úverová zmluva č. 296569-2018


13.06.2018  Zmluva o dielo AN-plan, s.r.o.

13.06.2018  Zmluva o dielo Tamás Szelecky


10.05.2018  Zámenná zmluva


05.03.2018  Zmluva o prenájme


29.11.2016  Kúpna zmluva Gabriel Tóth


12.08.2016  Zmluva o dielo Tamás Csókás - Letný tábor 2016

12.08.2016  Zmluva o dielo Angelika Tóthová - Letný tábor 2016

12.08.2016  Zmluva o dielo Silvia Kišová - Letný tábor 2016


26.07.2016  Dodatok č. 11 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu


30.05.2016  Zmluva o dielo č. 17/2016


01.02.2016  Kúpna zmluva Dudás


11.01.2016  Zmluva o dielo č. JV-11122015-1


12.08.2015  Faktúra č. 15010090 - Detský tábor 2015

12.08.2015  Zmluva o dielo Tamás Csókás - Detský tábor 2015

12.08.2015  Zmluva o dielo Angelika Tóthová - Detský tábor 2015

12.08.2015  Zmluva o dielo Silvia Kišová - Detský tábor 2015


18.05.2012  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 51/010/10


21.03.2011  Návrh na uzatvorenie zmluvy o vydaní a používaní platobnej karty MAESTRO

21.03.2011  Zmluva o odovzdaní údajov platobného styku e-BankaNávrat na obsah