Free blog counters
Referendum 2023 - PAVLOVÁ

Referendum 2023 - PAVLOVÁ

Prejsť na obsah

Referendum 2023

Voľby
Prezidentka Zuzana Čaputová vydala rozhodnutie o vyhlásení referenda
Urobila  tak na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 a na základe  nálezu Ústavného súdu SR z 26. októbra 2022. Ako deň konania referenda  určila sobotu 21. januára 2023.
V referende budú voliči rozhodovať o otázke, ktorá bola uvedená v petícii ako druhá otázka:
„Súhlasíte  s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady  Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením  Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej  republiky?“
Presné a úplné  znenie referendovej otázky obsahuje aj vymenovanie konkrétnych článkov  ústavy, ktorými sa má uvedená zmena dosiahnuť a bude uvedené na  hlasovacích lístkoch.
Otázka, ktorá  bola na petičnom hárku uvedená ako prvá, nebude súčasťou referenda  vzhľadom na to, že Ústavný súd SR rozhodol, že nie je v súlade s  ústavou.
Termín konania referenda  prezidentka určila aj s ohľadom na novú právnu úpravu, ktorá zaviedla  možnosť požiadať o hlasovanie poštou zo zahraničia.
Voliči,  ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a voliči, ktorí  majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase referenda  sa budú zdržiavať mimo jej územia, môžu požiadať písomne alebo  elektronicky o hlasovanie poštou ministerstvo vnútra alebo obec trvalého  pobytu.
Rozhodnutie prezidentky o vyhlásení referenda bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

                                                                                                             Zverejnené: 14.11.2022Návrat na obsah